B380 – Akut pulmonell koccidioidomykos

ICD-10 kod för Akut pulmonell koccidioidomykos är B380.

Diagnosen klassificeras under kategorin Koccidioidomykos (B38), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Akut pulmonell koccidioidomykos:

ICD-kod B380
Diagnos Akut pulmonell koccidioidomykos
Kategori B38, Koccidioidomykos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)