B381 – Kronisk pulmonell koccidioidomykos

ICD-10 kod för Kronisk pulmonell koccidioidomykos är B381.

Diagnosen klassificeras under kategorin Koccidioidomykos (B38), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk pulmonell koccidioidomykos:

ICD-kod B381
Diagnos Kronisk pulmonell koccidioidomykos
Kategori B38, Koccidioidomykos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)