B384 – Koccidioidomykosmeningit (G02.1)

ICD-10 kod för Koccidioidomykosmeningit (G02.1) är B384.

Diagnosen klassificeras under kategorin Koccidioidomykos (B38), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Koccidioidomykosmeningit (G02.1):

ICD-kod B384
Diagnos Koccidioidomykosmeningit (G02.1)
Kategori B38, Koccidioidomykos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)