B391 – Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum

ICD-10 kod för Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum är B391.

Diagnosen klassificeras under kategorin Histoplasmos (B39), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum:

ICD-kod B391
Diagnos Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum
Kategori B39, Histoplasmos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)