B395 – Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii

ICD-10 kod för Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii är B395.

Diagnosen klassificeras under kategorin Histoplasmos (B39), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii:

ICD-kod B395
Diagnos Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii
Kategori B39, Histoplasmos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)