B400 – Akut pulmonell blastomykos

ICD-10 kod för Akut pulmonell blastomykos är B400.

Diagnosen klassificeras under kategorin Blastomykos (B40), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Akut pulmonell blastomykos:

ICD-kod B400
Diagnos Akut pulmonell blastomykos
Kategori B40, Blastomykos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)