B401 – Kronisk pulmonell blastomykos

ICD-10 kod för Kronisk pulmonell blastomykos är B401.

Diagnosen klassificeras under kategorin Blastomykos (B40), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk pulmonell blastomykos:

ICD-kod B401
Diagnos Kronisk pulmonell blastomykos
Kategori B40, Blastomykos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)