B403 – Kutan blastomykos

ICD-10 kod för Kutan blastomykos är B403.

Diagnosen klassificeras under kategorin Blastomykos (B40), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kutan blastomykos:

ICD-kod B403
Diagnos Kutan blastomykos
Kategori B40, Blastomykos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)