B408 – Andra specificerade former av blastomykos

ICD-10 kod för Andra specificerade former av blastomykos är B408.

Diagnosen klassificeras under kategorin Blastomykos (B40), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade former av blastomykos:

ICD-kod B408
Diagnos Andra specificerade former av blastomykos
Kategori B40, Blastomykos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)