B420 – Pulmonell sporotrikos (J99.8)

ICD-10 kod för Pulmonell sporotrikos (J99.8) är B420.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sporotrikos (B42), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Pulmonell sporotrikos (J99.8):

ICD-kod B420
Diagnos Pulmonell sporotrikos (J99.8)
Kategori B42, Sporotrikos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)