B421 – Lymfokutan sporotrikos

ICD-10 kod för Lymfokutan sporotrikos är B421.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sporotrikos (B42), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Lymfokutan sporotrikos:

ICD-kod B421
Diagnos Lymfokutan sporotrikos
Kategori B42, Sporotrikos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)