B428 – Andra specificerade former av sporotrikos

ICD-10 kod för Andra specificerade former av sporotrikos är B428.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sporotrikos (B42), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade former av sporotrikos:

ICD-kod B428
Diagnos Andra specificerade former av sporotrikos
Kategori B42, Sporotrikos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)