B430 – Kutan kromomykos

ICD-10 kod för Kutan kromomykos är B430.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kromomykos och feomykotisk abscess (B43), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kutan kromomykos:

ICD-kod B430
Diagnos Kutan kromomykos
Kategori B43, Kromomykos och feomykotisk abscess
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)