B431 – Feomykotisk hjärnabscess

ICD-10 kod för Feomykotisk hjärnabscess är B431.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kromomykos och feomykotisk abscess (B43), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Feomykotisk hjärnabscess:

ICD-kod B431
Diagnos Feomykotisk hjärnabscess
Kategori B43, Kromomykos och feomykotisk abscess
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)