B438 – Andra specificerade former av kromomykos

ICD-10 kod för Andra specificerade former av kromomykos är B438.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kromomykos och feomykotisk abscess (B43), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade former av kromomykos:

ICD-kod B438
Diagnos Andra specificerade former av kromomykos
Kategori B43, Kromomykos och feomykotisk abscess
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)