B442 – Tonsillaspergillos

ICD-10 kod för Tonsillaspergillos är B442.

Diagnosen klassificeras under kategorin Aspergillos (B44), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Tonsillaspergillos:

ICD-kod B442
Diagnos Tonsillaspergillos
Kategori B44, Aspergillos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)