B447 – Disseminerad aspergillos

ICD-10 kod för Disseminerad aspergillos är B447.

Diagnosen klassificeras under kategorin Aspergillos (B44), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Disseminerad aspergillos:

ICD-kod B447
Diagnos Disseminerad aspergillos
Kategori B44, Aspergillos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)