B448 – Andra specificerade former av aspergillos

ICD-10 kod för Andra specificerade former av aspergillos är B448.

Diagnosen klassificeras under kategorin Aspergillos (B44), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade former av aspergillos:

ICD-kod B448
Diagnos Andra specificerade former av aspergillos
Kategori B44, Aspergillos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)