B450 – Kryptokockos i lunga

ICD-10 kod för Kryptokockos i lunga är B450.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kryptokockos (B45), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kryptokockos i lunga:

ICD-kod B450
Diagnos Kryptokockos i lunga
Kategori B45, Kryptokockos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)