B451 – Cerebral kryptokockos

ICD-10 kod för Cerebral kryptokockos är B451.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kryptokockos (B45), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Cerebral kryptokockos:

ICD-kod B451
Diagnos Cerebral kryptokockos
Kategori B45, Kryptokockos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)