B452 – Kutan kryptokockos

ICD-10 kod för Kutan kryptokockos är B452.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kryptokockos (B45), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kutan kryptokockos:

ICD-kod B452
Diagnos Kutan kryptokockos
Kategori B45, Kryptokockos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)