B460 – Pulmonell mucormykos

ICD-10 kod för Pulmonell mucormykos är B460.

Diagnosen klassificeras under kategorin Zygomykos (B46), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Pulmonell mucormykos:

ICD-kod B460
Diagnos Pulmonell mucormykos
Kategori B46, Zygomykos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)