B480 – Lobomykos

ICD-10 kod för Lobomykos är B480.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra mykoser som ej klassificeras på annan plats (B48), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Lobomykos:

ICD-kod B480
Diagnos Lobomykos
Kategori B48, Andra mykoser som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)