B481 – Rinosporidios

ICD-10 kod för Rinosporidios är B481.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra mykoser som ej klassificeras på annan plats (B48), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Rinosporidios:

ICD-kod B481
Diagnos Rinosporidios
Kategori B48, Andra mykoser som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)