B485 – Pneumocystos (J17.2)

ICD-10 kod för Pneumocystos (J17.2) är B485.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra mykoser som ej klassificeras på annan plats (B48), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Pneumocystos (J17.2):

ICD-kod B485
Diagnos Pneumocystos (J17.2)
Kategori B48, Andra mykoser som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)