B487 – Opportunistisk mykos

ICD-10 kod för Opportunistisk mykos är B487.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra mykoser som ej klassificeras på annan plats (B48), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Opportunistisk mykos:

ICD-kod B487
Diagnos Opportunistisk mykos
Kategori B48, Andra mykoser som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)