B499 – Ospecificerad mykos

ICD-10 kod för Ospecificerad mykos är B499.

Diagnosen klassificeras under kategorin Ospecificerad mykos (B49), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad mykos:

ICD-kod B499
Diagnos Ospecificerad mykos
Kategori B49, Ospecificerad mykos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)