B500 – Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer

ICD-10 kod för Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer är B500.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malaria orsakad av Plasmodium falciparum (B50), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer:

ICD-kod B500
Diagnos Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer
Kategori B50, Malaria orsakad av Plasmodium falciparum
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)