B508 – Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum

ICD-10 kod för Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum är B508.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malaria orsakad av Plasmodium falciparum (B50), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum:

ICD-kod B508
Diagnos Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum
Kategori B50, Malaria orsakad av Plasmodium falciparum
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)