B510 – Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur

ICD-10 kod för Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur är B510.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malaria orsakad av Plasmodium vivax (B51), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur:

ICD-kod B510
Diagnos Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur
Kategori B51, Malaria orsakad av Plasmodium vivax
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)