B530 – Malaria orsakad av Plasmodium ovale

ICD-10 kod för Malaria orsakad av Plasmodium ovale är B530.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan parasitologiskt verifierad malaria (B53), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Malaria orsakad av Plasmodium ovale:

ICD-kod B530
Diagnos Malaria orsakad av Plasmodium ovale
Kategori B53, Annan parasitologiskt verifierad malaria
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)