B549 – Malaria, ospecificerad

ICD-10 kod för Malaria, ospecificerad är B549.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malaria, ospecificerad (B54), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Malaria, ospecificerad:

ICD-kod B549
Diagnos Malaria, ospecificerad
Kategori B54, Malaria, ospecificerad
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)