B552 – Mukokutan leishmanios

ICD-10 kod för Mukokutan leishmanios är B552.

Diagnosen klassificeras under kategorin Leishmanios (B55), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Mukokutan leishmanios:

ICD-kod B552
Diagnos Mukokutan leishmanios
Kategori B55, Leishmanios
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)