B560 – Gambiense-trypanosomiasis

ICD-10 kod för Gambiense-trypanosomiasis är B560.

Diagnosen klassificeras under kategorin Afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka) (B56), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Gambiense-trypanosomiasis:

ICD-kod B560
Diagnos Gambiense-trypanosomiasis
Kategori B56, Afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)