B561 – Rhodesiense-trypanosomiasis

ICD-10 kod för Rhodesiense-trypanosomiasis är B561.

Diagnosen klassificeras under kategorin Afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka) (B56), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Rhodesiense-trypanosomiasis:

ICD-kod B561
Diagnos Rhodesiense-trypanosomiasis
Kategori B56, Afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)