B582 – Meningoencefalit vid toxoplasmos (G05.2)

ICD-10 kod för Meningoencefalit vid toxoplasmos (G05.2) är B582.

Diagnosen klassificeras under kategorin Toxoplasmos (B58), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Meningoencefalit vid toxoplasmos (G05.2):

ICD-kod B582
Diagnos Meningoencefalit vid toxoplasmos (G05.2)
Kategori B58, Toxoplasmos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)