B583 – Lungtoxoplasmos (J17.3)

ICD-10 kod för Lungtoxoplasmos (J17.3) är B583.

Diagnosen klassificeras under kategorin Toxoplasmos (B58), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Lungtoxoplasmos (J17.3):

ICD-kod B583
Diagnos Lungtoxoplasmos (J17.3)
Kategori B58, Toxoplasmos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)