B588 – Toxoplasmos med engagemang av andra organ

ICD-10 kod för Toxoplasmos med engagemang av andra organ är B588.

Diagnosen klassificeras under kategorin Toxoplasmos (B58), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Toxoplasmos med engagemang av andra organ:

ICD-kod B588
Diagnos Toxoplasmos med engagemang av andra organ
Kategori B58, Toxoplasmos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)