B600 – Babesios

ICD-10 kod för Babesios är B600.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra protozosjukdomar som ej klassificeras på annan plats (B60), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Babesios:

ICD-kod B600
Diagnos Babesios
Kategori B60, Andra protozosjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)