B661 – Clonorchiasis

ICD-10 kod för Clonorchiasis är B661.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) (B66), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Clonorchiasis:

ICD-kod B661
Diagnos Clonorchiasis
Kategori B66, Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)