B668 – Andra specificerade trematodinfektioner

ICD-10 kod för Andra specificerade trematodinfektioner är B668.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) (B66), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade trematodinfektioner:

ICD-kod B668
Diagnos Andra specificerade trematodinfektioner
Kategori B66, Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)