B689 – Taeniainfektion, ospecificerad

ICD-10 kod för Taeniainfektion, ospecificerad är B689.

Diagnosen klassificeras under kategorin Taeniainfektion (B68), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Taeniainfektion, ospecificerad:

ICD-kod B689
Diagnos Taeniainfektion, ospecificerad
Kategori B68, Taeniainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)