B690 – Cysticerkos i centrala nervsystemet

ICD-10 kod för Cysticerkos i centrala nervsystemet är B690.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cysticerkos (B69), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Cysticerkos i centrala nervsystemet:

ICD-kod B690
Diagnos Cysticerkos i centrala nervsystemet
Kategori B69, Cysticerkos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)