B691 – Cysticerkos i ögat

ICD-10 kod för Cysticerkos i ögat är B691.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cysticerkos (B69), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Cysticerkos i ögat:

ICD-kod B691
Diagnos Cysticerkos i ögat
Kategori B69, Cysticerkos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)