B699 – Cysticerkos, ospecificerad

ICD-10 kod för Cysticerkos, ospecificerad är B699.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cysticerkos (B69), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Cysticerkos, ospecificerad:

ICD-kod B699
Diagnos Cysticerkos, ospecificerad
Kategori B69, Cysticerkos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)