B739 – Onchocerciasis

ICD-10 kod för Onchocerciasis är B739.

Diagnosen klassificeras under kategorin Onchocerciasis (B73), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Onchocerciasis:

ICD-kod B739
Diagnos Onchocerciasis
Kategori B73, Onchocerciasis
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)