B740 – Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti

ICD-10 kod för Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti är B740.

Diagnosen klassificeras under kategorin Filariainfektion (B74), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti:

ICD-kod B740
Diagnos Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti
Kategori B74, Filariainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)