B742 – Filariainfektion orsakad av Brugia timori

ICD-10 kod för Filariainfektion orsakad av Brugia timori är B742.

Diagnosen klassificeras under kategorin Filariainfektion (B74), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Filariainfektion orsakad av Brugia timori:

ICD-kod B742
Diagnos Filariainfektion orsakad av Brugia timori
Kategori B74, Filariainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)