B743 – Loiasis

ICD-10 kod för Loiasis är B743.

Diagnosen klassificeras under kategorin Filariainfektion (B74), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Loiasis:

ICD-kod B743
Diagnos Loiasis
Kategori B74, Filariainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)