B748 – Andra specificerade filariainfektioner

ICD-10 kod för Andra specificerade filariainfektioner är B748.

Diagnosen klassificeras under kategorin Filariainfektion (B74), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade filariainfektioner:

ICD-kod B748
Diagnos Andra specificerade filariainfektioner
Kategori B74, Filariainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)